FANDOM


Зразки заяв приведено відповідно до форм, викладених на сайті Головного управління ПФУ у Рівненській області

Додаток 1
до пункту 7 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Головне управління Пенсійного фонду
України
в Рівненській області

ЗАЯВА

про призначення /перерахунок пенсії

Гр.________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження________________________тел._____________________________-

Місце проживання:
Зареєстований(а) за паспортом _________________
Фактично проживає________________________________

Паспорт:_____________________________________________

серія номер ким виданий дата видачі


Ідентифікаційний номер ________________________________

Прошу призначити, перерахувати, поновити пенсію: за вислугу років, по інвалідності, в зв'язку із втратою годувальника, перевести з одного виду на інший (непотрібне закреслити).

Пенсія з інших підстав призначалась / не призначалась.

Вид пенсії_______________________________________________________________________
Кількість утриманців_________________________________________________________
У теперешній час___________________працюю не працюю

(непотрібне закреслити)

Пенсію прошу виплачувати
№ рахунка____________________________
в ____________________________________

(назва відділення ВАТ "Ощадбанк")

Мені відомо, що відповідно до діючого законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Про зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, забов'язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

" ____" _____________________ 20__ року Підпис заявника

Паспортні дані, ідентифікаційний номер і подані документи звірені.
М.П.

Головний спеціаліст
Начальник Головного управління

Інші форми заяв

На сайті також є зразки:

 • Заява про проведення індексації призначеної пенсії
 • Заява про припинення виплати пенсії у зв'язку з переходом в інше відомство
 • Заява про припинення виплати пенсії у зв'язку з переходом на пенсію за іншим законом
 • Заява про видачу довідки про розмір страхового стажу
 • Заява про запит пенсійної справи з іншої області у зв'язку з переїздом на постійне місце проживання
 • Заява про припинення виплати пенсії у зв'язку з переїздом на постійне місце проживання
 • Заява про призначення надбавки до пенсії на догляд
 • Заява про призначення соціальної допомоги до пенсії на догляд
 • Заява на одноразову допомогу (у зв'язку із смертю пенсіонера)
 • Заява про виплату допомоги на поховання
 • Заява про надання дозволу на виплату пенсії за дорученням
 • Заява про призначення надбавки до пенсії непрацюючим пенсіонерам на утриманців

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі