FANDOM


Запроваджено календарне обчислення вислуги років для визначення права на пенсію військовим.

Пільгове обчислення залишається для визначення розміру пенсії

- поступове, протягом 10 років, збільшення необхідної вислуги років для призначення пенсії з 20 до 25 років;

- збережено порядок пільгового обчислення вислуги років та граничної вислуги для визначення права на пенсію в межах 20 років для льотчиків та підводників;

- зменшення розміру пенсії з 90 до 80 відсотків від грошового забезпечення;

- при звільненні військовослужбовця зі служби за станом здоров’я виплату одноразової допомоги (у розмірі 50 відсотків грошового забезпечення за кожен рік служби) проводити незалежно від тривалості служби, а іншим – при наявності 10 років календарної вислуги.


Зміни по відстроченню виходу на пенсію:

- змінено механізм підвищення розміру пенсії при відстроченні терміну виходу на пенсію: - при відстроченні до 5 років пенсії підвищуються на 0,5 % за кожен місяць роботи після досягнення пенсійного віку; - понад 5 років - на 0,75 %;

- відстрочення виходу на пенсію здійснюватиметься за вибором особи без обов’язку звернення до пенсійних органів про відстрочення виходу на пенсію при досягненні пенсійного віку.

Цікаві коменти

  • Опубликовано Гость в Пт, 16/09/2011 - 10:56.

Умные люди за время службы в ВС Украины заимели деньги, недвижимость и политический имидж (Гриценко, Ехануров, Ежель, Иващенко, Кузьмук, Островский, Петрук, Собора, Шаповал, все квартирно-эксплуатационное управление МОУ, управление утилизации и другие бессребреники), а кто тогда те, которые отслужив в армии, на благо Родины, ничего не имеет, да еще и здоровье потеряли??? Как сказал нобелевский лауреат Фридрих фон Хайек: «Гарантированная защищенность одних оборачивается большей незащищенностью всех остальных. Если один твердо знает, что он всегда получит определенный кусок постоянно меняющегося в размерах пирога, то другие рискуют остаться голодными». Депутаты и генералы - "отблагодарили" простых служак.

  • Опубликовано Гость в Пт, 16/09/2011 - 11:00.

Что тут не понять? За каждый год, прослуженный после 25 лет, т.е. наступления права на пенсию, она увеличивается на 6%. А было на 3%. Если служишь более 30 лет - то на 9%. Но не более 80%. Считаем: 25 лет - 50%, 30 лет - 80%. Я уволился в 2000. Выслуги - 29 лет. Имею 77%. Так что, размеры пенсий оставили такими же, и были. Только служить надо 25. И это правильно! Я, когда в 1975 шел в училище - знал, что пенсия после 25 лет: на Камчатке, Курилах, Сахалине... А сегодняшние "игрушечные вояки" считают, что 25 лет для них очень много!


Взято отут

І ще така невеличка лекція

Матеріали лекції:

Чинне законодавство України про нормативно-правові основи нарахування пенсій військовослужбовцям та гарантії соціального захисту військових пенсіонерів

(з урахуванням останніх змін у пенсійному законодавстві).


20 липня 2011 року

За матеріалами наданими Адміністрацією Президента України


Керівні документи:

1. Конституція України.

2. Закон України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

3. Закон України „Про пенсійне забезпечення”.

4. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

5. Закон України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”.

6. Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

7. Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

8. Закон України „Про військовий обов’язок і військову службу”.

9. Закон України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 р. № 393 „Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей”.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 р. № 45 „Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393”.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 р. № 1294 „Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”.

13. Постанова правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 р. № 3-1 „Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.02.2007 р. за № 135/13402.

14. Угода про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей та державного страхування військовослужбовців держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, укладена 15.05.1992 р. у м. Ташкенті.


I. ВСТУП

Питання соціального захисту населення в сучасних умовах є досить гострими. Їх вивчення потребує неоднозначності підходів, врахування всієї різноманітності думок щодо їх розв’язання. Але незаперечним є одне – соціальний блок тісно пов’язаний з економічним і має вирішуватися комплексно.

Спектр соціального захисту населення є досить широким і включає в себе понад десяток напрямів, однак особливе значення має пенсійне забезпечення, яке охоплює більш як 14 млн. громадян і практично стосується кожної третьої сім’ї в державі.

Потенційно кожну людину чекає пенсійне майбутнє. Оптимізму це, звичайно, не додає, але від цього нікуди не дінешся. Для багатьох людей, врешті решт, пенсія стане єдиним джерелом існування. Саме в цьому і полягає актуальність даної теми і саме це зумовлює великий інтерес наших громадян до питань, пов’язаних з правовим регулюванням їх пенсійного забезпечення, яке повинне передбачати рівень пенсій, що забезпечував би нормальну життєдіяльність, при цьому виключав би зрівнялівку і утриманські настрої при розподілі та споживанні життєвих благ, а також не послаблював би дієвість мотивів і стимулів до праці.

З моменту здобуття незалежності Україна почала формування власної законодавчої бази, одним з найважливіших питань якого було законодавче забезпечення пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей.

У результаті реалізації цих заходів були прийняті Закони України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. З часу їх прийняття відбувалось постійне формування й удосконалення пенсійного законодавства. Згодом майже одночасно були прийняті і введені в дію Закони України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист” та ін.

Отже, умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України – військовослужбовців Збройних Сил України, а також військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР визначені вищевказаним Законом України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Вказаним Законом встановлено такі види пенсій:

- пенсія за вислугу років;

- пенсія по інвалідності;

- пенсія в разі втрати годувальника.

Військовослужбовцям, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії відповідно до вказаного Закону призначаються і виплачуються після їх звільнення зі служби. Пенсії по інвалідності, а членам сімей – пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби військовослужбовця.

Право на пенсійне забезпечення поряд з військовослужбовцями Збройних Сил України та членами їх сімей мають також військовослужбовці Радянської Армії та Військово-Морського Флоту колишнього СРСР, об’єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав, військовослужбовці Збройних Сил держав-учасниць Співдружності та членів їх сімей, які проживають або переїхали на постійне місце проживання в Україну.

Порядок та умови призначення і виплати пенсій зазначеним військовослужбовцям регламентуються відповідними угодами між державами-учасницями Співдружності.

Проблема удосконалення пенсійного законодавства набула найбільшої актуальності в теперішній час.II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Пенсія за вислугу років

Пенсія за вислугу років є основним видом пенсійного забезпечення військовослужбовців і призначається довічно.

Право на пенсію за вислугу років мають:

а) військовослужбовці, які на день звільнення з військової служби мають вислугу 20 років і більше, незалежно від віку та причини звільнення (за винятком військовослужбовців, позбавлених у встановленому порядку військового звання, в тому числі в період перебування їх у запасі чи у відставці, а також звільнених з військової служби у зв’язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, і членів їх сімей).

Відповідно до Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” право на пенсію за вислугу років будуть мати вказані особи незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:

по 31 серпня 2011 року і на день звільнення мають загальну вислугу 20 років і більше;

з 1 вересня 2011 року по 31 серпня 2012 року і на день звільнення мають вислугу 20 календарних років та 6 місяців і більше;

з 1 вересня 2012 року по 31 серпня 2013 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;

з 1 вересня 2013 року по 31 вересня 2014 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше;

з 1 вересня 2014 року по 31 серпня 2015 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;

з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки та 6 місяців і більше;

з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;

з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 місяців і більше;

з 1 вересня 2018 року по 31 серпня 2019 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;

з 1 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки та 6 місяців і більше;

з 1 вересня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше.

До календарної вислуги років зараховується також період навчання у цивільних вищих навчальних закладах, але не більше ніж 5 років з розрахунку – один рік навчання за 6 місяців служби.

Пенсія призначається у розмірі 50 %, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 55 % відповідних сум грошового забезпечення за 20 років вислуги, а тим, які мають вислугу більше 20 років, крім того, 3 % відповідних сум грошового забезпечення за кожний рік вислуги понад 20 років.

Відповідно до Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” військовослужбовці звільняються у відставку за віком у разі досягнення на день звільнення зі служби граничного віку перебування у запасі, а у відставку за станом здоров’я у разі визнання військово-лікарською комісією непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку;


Вислуга років на пенсію 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


32
33
34 і >

Роз-мір пен-сій у % від гро-шо-вого за-без-пе-чен-ня Звільне-ним

у запас 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 883


85


88


90

Звільненим у відставку 555 558 661 664 667 770 773 776 779 882 885 888


90


90


90б) військовослужбовці, які на день звільнення досягли 45-річного віку (інваліди війни – незалежно від віку) і мають загальний страховий (трудовий) стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ.

Пенсія призначається у розмірі 50 % за загальний страховий (трудовий) стаж 25 років і за кожний рік стажу понад 25 років – 1 % відповідних сум грошового забезпечення;Вислуга років на пенсію з урахуван-ням страхового стажу 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 і >

Розмір пенсії у % від грошового забезпечен-ня 50 51 52 53 54 55 56 і т. д. до 90 %Відповідно до Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” порядок визначення права на такий вид пенсії не змінюється.


в) військовослужбовці при досягненні 45-річного віку і за наявності в них вислуги 15 років, які звільняються з військової служби відповідно до Закону України „Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей”.

Виходячи із черговості умов, вказаних у цьому пункті („...при досягненні 45-річного віку..., які звільняються...”), право на таку пенсію мають військовослужбовці, які також досягли 45-річного віку на день звільнення зі служби.

Право на таку пенсію мають тільки військовослужбовці, у „боковику” наказу про звільнення яких є запис: „Звільняється у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України”.

Пенсія призначається у розмірі: за вислугу 15 років – 40 % відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 % за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 50 % відповідних сум грошового забезпечення.


Вислуга років на пенсію 15 16 17 18 19

Розмір пенсій у % від грошового забезпечення 40 42 44 46 48Відповідно до Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” право на такий вид пенсії за вислугу років будуть мати вищевказані особи, які на день звільнення зі служби матимуть 20 календарних років вислуги і більше.

Розмір такої пенсії буде: за вислугу 20 років – 50 % відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 % за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 %.


Вислуга років на пенсію 20 21 22 23 24

Розмір пенсій у % від грошового забезпечення 50 53 56 59 62г) відповідно до Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах „б” – „д” статей 1 та 2 цього Закону, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону.

Розмір такої пенсії законодавець не визначив. Скоріше за все вона буде обчислюватися як у пункті „а” розділу „Пенсія за вислугу років” цієї лекції – за 20 років 50 %, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 55 % відповідних сум грошового забезпечення за 20 років вислуги, а тим, які мають вислугу більше 20 років, крім того, 3 % відповідних сум грошового забезпечення за кожний рік вислуги понад 20 років.

Загальний розмір пенсії за вислугу років в процентному відношенні не повинен перевищувати 90 % відповідних сум грошового забезпечення. Військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, загальний розмір пенсії може бути встановлений у межах 100 % відповідних сум грошового забезпечення, а особам, віднесеним до категорій 2, – 95 % відповідних сум грошового забезпечення.

Відповідно до Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” максимальний розмір пенсії за вислугу років у всіх випадках (пункти „а” – „г”) буде обмежуватися 80 % відповідних сум грошового забезпечення, окрім осіб, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 або 2 категорій постраждалих (у них зберігається максимальний розмір пенсії – 100 % та 95 % відповідно залежно від вислуги років).

Пенсії за вислугу років, обчислені вищевказаним порядком, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Військова служба та інші періоди (служба в органах внутрішніх справ, кримінально-виконавчій системі, окремі періоди роботи в державних органах, навчання тощо) зараховуються до вислуги років для призначення пенсій як у календарному обчисленні, так і на пільгових умовах – у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 р. № 393.

Страховий (трудовий) стаж обчислюється відповідно до Законів України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (стаття 24) та „Про пенсійне забезпечення” (статті 56 – 60).

Пенсії за вислугу років підвищуються:

а) на 50 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, – інвалідам війни 1 групи;

б) на 40 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, – інвалідам війни 2 групи;

в) на 30 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, – інвалідам війни 3 групи;

г) на 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб:

- учасникам бойових дій,

- членам сімей загиблих військовослужбовців, зазначеним у пункті 1

статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту”;

- дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружилися

вдруге;

д) на 15 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, – учасникам війни, нагородженим орденами і медалями за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни;

е) на 10 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб:

- іншим учасникам війни;

- дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, померлих

учасників війни і бойових дій, визнаних за життя інвалідами від

загального захворювання та з інших причин;


Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

- віднесеним до категорії 1:

інвалідам 1 групи – 30 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб;

інвалідам 2 групи – 20 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб;

інвалідам 3 групи та хворим на променеву хворобу – 15 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб;

- віднесеним до категорії 2 – 15 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб;

- віднесеним до категорії 3 – 10 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб;

- віднесеним до категорії 4 – 5 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.


До пенсії за вислугу років нараховуються надбавки:

- непрацюючим пенсіонерам – на кожного непрацездатного члена сім’ї, що знаходиться на утриманні пенсіонера і належить до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, в розмірі 50 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, на кожного непрацездатного члена сім’ї;

- державна соціальна допомога на догляд інвалідам І групи внаслідок причин, вказаних у пункті „б” статті 20 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, або внаслідок трудового каліцтва, професійного чи загального захворювання, або одиноким пенсіонерам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду, у порядку і на умовах, передбачених Законом України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”;

- надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, – у порядку і на умовах, передбачених статтею 9 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.


Згідно з Законом України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” особам, відзначеним державними нагородами, встановлюються пенсії за особливі заслуги, які виплачуються як надбавки до пенсій, на які мають право особи відповідно до законодавства. Розмір цих надбавок визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і встановлюється диференційовано від 20 до 40 відсотків – залежно від особистих заслуг особи.


Відповідно до Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.


Згідно з Законом України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2011 році становить: з 1 січня – 750 грн, з 1 квітня – 764 грн, з 1 жовтня – 784 грн, з 1 грудня – 800 гривень.2. Пенсії по інвалідності

Право на пенсію по інвалідності мають військовослужбовці, які стали інвалідами в період проходження військової служби або не пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби чи пізніше, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних в період проходження військової служби, незалежно від тривалості служби.

Інвалідність означає постійну чи тривалу втрату працездатності, такий стан людини, коли розлад різних функцій під дією хвороби або внаслідок анатомічних дефектів тягне за собою соціальні наслідки – зупинку професійної діяльності в звичайних умовах праці чи переміну її, і, відповідно, призначення різних видів соціальної допомоги, встановлення різних пільг і таке ін.

Залежно від ступеня втрати працездатності інваліди поділяються на три групи. Причини інвалідності, час її настання та групи встановлюються медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), які діють на підставі Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1317 (до неї – постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.1992 р. № 83), і підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України.

При прийнятті на облік військовослужбовця, звільненого з військової служби за станом здоров’я, райвійськкомат зобов’язаний видати йому на руки копію свідоцтва про хворобу, що складалося на нього військово-лікарською комісією перед звільненням, і через поліклініку, у якій він перебуває на обліку, направити на огляд у МСЕК.

МСЕК бувають районні, міжрайонні і міські. До складу МСЕК, як правило, входять терапевт, хірург, невропатолог, а також представники військкоматів та суспільних організацій.

Крім того, утворюються міські і міжрайонні спеціалізовані МСЕК, призначені для проведення експертизи працездатності осіб з вадами очей, хворих на туберкульоз та інші специфічні хвороби.

Залежно від причини інвалідності інваліди з числа військовослужбовців поділяються на такі категорії

а) інваліди війни – особи, яким встановлена інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання інших обов’язків військової служби, чи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю в бойових діях у мирний час, а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

б) інші інваліди з числа військовослужбовців – особи, яким встановлена інвалідність внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.

Військова служба пов’язана з систематичним ризиком для здоров’я і, навіть, для життя. Тому під час служби військовослужбовці досить часто отримують різноманітні травми. Якщо ці травми пов’язані з виконанням обов’язків військової служби, є досить важливим правильно їх зафіксувати.

Так, на підставі наказу командира військової частини відповідна комісія проводить розслідування обставин (причин) отримання травми. За результатами розслідування військовослужбовцю видається відповідна довідка або вона надсилається в шпиталь за місцем його лікування.

На підставі цієї довідки військово-лікарська комісія робить висновок про зв’язок отриманих травм з виконанням обов’язків військової служби у військово-медичних документах, що, у свою чергу, з часом визначить статус особи – інвалід війни чи інший інвалід. А від цього залежить розмір пенсії, право на пільги тощо.


Залежно від встановленої групи та причини інвалідності пенсії нараховуються в таких розмірах:

а) інвалідам війни:

- 1 групи – 100 % відповідних сум грошового забезпечення;

- 2 групи – 80 % відповідних сум грошового забезпечення;

- 3 групи – 60 % відповідних сум грошового забезпечення;

б) іншим інвалідам:

- 1 групи – 70 % відповідних сум грошового забезпечення;

- 2 групи – 60 % відповідних сум грошового забезпечення;

- 3 групи – 40 % відповідних сум грошового забезпечення.


За наявності в інвалідів вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років, пенсія по інвалідності може призначатися в розмірі пенсії за вислугу років.

Законодавством передбачені мінімальні розміри пенсій по інвалідності, які залежно від групи інвалідності, її причини та категорії військовослужбовців встановлюються у процентному відношенні від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб:

а) інвалідам війни:

- з числа прапорщиків та військовослужбовців за контрактом:

- 1 групи – 144,0 %;

- 2 групи – 132,0 %;

- 3 групи – 126,0 %;

- з числа офіцерів:

- 1 групи – 156,0 %;

- 2 групи – 143,0 %;

- 3 групи – 136,5 %;

б) іншим інвалідам:

- з числа прапорщиків та військовослужбовців за контрактом:

- 1 групи – 132,0 %;

- 2 групи – 126,0 %;

- 3 групи – 120,0 %;

- з числа офіцерів:

- 1 групи – 143,0 %;

- 2 групи – 136,5 %;

- 3 групи – 130,0 %;

До пенсії по інвалідності нараховуються підвищення і надбавки аналогічні, як до пенсії за вислугу років.

Пенсії по інвалідності призначаються на весь час інвалідності. Зі зміною групи інвалідності відповідно змінюється і розмір пенсії.

3. Пенсії в разі втрати годувальника

Право на цей вид пенсії мають

а) непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти, військовослужбовців, якщо годувальник помер у період проходження військової служби або не пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби, чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження військової служби;

б) непрацездатні члени сім’ї військового пенсіонера, які перебували на його утриманні, якщо годувальник помер у період одержання пенсії відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” або не пізніше п’яти років після припинення виплати цієї пенсії.

Непрацездатними членами сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, вважаються:

- діти, брати, сестри, онуки, які не досягли 18 років (ті, хто навчаються – до 23 років) або визнані інвалідами з дитинства;

- батько, мати і дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку або визнані у встановленому порядку інвалідами, а батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження військової служби (крім випадків, коли військовослужбовці вчинили злочин) або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов’язків військової служби, захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку, набувають право після досягнення чоловіками – 55 років, жінками – 50 років;

Довідково: Законом України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” внесено зміни у статтю 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, відповідно до яких право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років – якщо вони народилися до 31 серпня 1956 року включно;

55 років 6 місяців – народилися з 1 вересня 1956 року по 28 лютого 1957 року;

56 років – народилися з 1 березня 1957 року по 31 серпня 1957 року;

56 років 6 місяців – народилися з 1 вересня 1957 року по 28 лютого 1958 року;

57 років – народилися з 1 березня 1958 року по 31 серпня 1958 року;

57 років 6 місяців – народилися з 1 вересня 1958 року по 28 лютого 1959 року;

58 років – народилися з 1 березня 1959 року по 31 серпня 1959 року;

58 років 6 місяців – народилися з 1 вересня 1959 року по 29 лютого 1960 року;

59 років – народилися з 1 березня 1960 року по 31 серпня 1960 року;

59 років 6 місяців – народилися з 1 вересня 1960 року по 28 лютого 1961 року;

60 років – народилися з 1 березня 1961 року по 31 грудня 1961 року;

- дружина (чоловік) або один із батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку та працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8 років, і не працює, а дружина (чоловік) військовослужбовця чи пенсіонера, померлого внаслідок причин, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, – незалежно від того, працює вона (він) чи ні;

- дід і бабуся – за відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати. До осіб, зобов’язаних утримувати діда з бабусею, належать їх повнолітні працездатні діти, а також брати, сестри та онуки, на яких покладено цей обов’язок відповідно до законодавства.

Право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з рідними дітьми мають усиновлені, а також пасинки та падчерки, якщо вони не одержували аліментів від батьків.

Неповнолітні діти, брати, сестри, онуки, пасинки, падчерки, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновлені.

Усиновителі мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьками.

Вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьками за умови, якщо вони виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менше як 5 років.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника право на пенсію в разі втрати годувальника мають:

а) непрацездатні діти;

б) непрацездатні батьки і дружина (чоловік) військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження військової служби (крім випадків, коли військовослужбовці вчинили злочин) або пізніше, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що мали місце під час проходження військової служби;

в) непрацездатні батьки і дружина (чоловік) у разі втрати після смерті годувальника джерела засобів до існування (не застосовується, коли військовослужбовці вчинили злочин).


Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах у розрахунку на кожного члена сім’ї:

а) членам сімей військовослужбовців і пенсіонерів, які померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при виконанні обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи або з участю в бойових діях у мирний час, – 40 % відповідних сум грошового забезпечення (пункт „А”).

У такому ж розмірі пенсії призначаються:

- сім’ям військовослужбовців та пенсіонерів, які за життя визнавались інвалідами війни – незалежно від причини смерті годувальника;

- дітям – круглим сиротам та іншим членам сім’ї, що мешкають разом з ними, – незалежно від причини смерті годувальника;

- сім’ям військовослужбовців і пенсіонерів, безпідставно засуджених до смертної кари і щодо яких винесена постанова (ухвала) про припинення кримінальної справи за відсутністю факту злочину, складу злочину або за недоведенням участі у вчиненні злочину посмертно;

- сім’ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, що трапився на шляху прямування на службу або зі служби, при прямуванні у відрядження, при службових поїздках під час відрядження та повернення до місця служби; при виконанні військового обов’язку по урятуванню людського життя, підтримці військової дисципліни і охорони правопорядку, охороні державної, колективної та приватної власності.

б) сім’ям військовослужбовців і пенсіонерів, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, – 30 % відповідних сум грошового забезпечення (пункт „Б”).

Причинний зв’язок смерті військовослужбовців з виконанням обов’язків військової служби визначається з урахуванням висновків медичних та слідчих органів і зазначається в наказах відповідних посадових осіб про виключення їх зі списків особового складу Збройних Сил України.

Законодавством передбачено мінімальний розмір пенсій в разі втрати годувальника – у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

До пенсії в разі втрати годувальника нараховуються підвищення і надбавки аналогічні тим, які нараховуються до пенсії за вислугу років або по інвалідності, крім надбавки на непрацездатних членів сім’ї та державної соціальної допомоги на догляд.

На всіх членів сім’ї призначається одна спільна пенсія, але на вимогу кожного може бути виділена і виплачуватися окремо його частка пенсії.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездатним.

Усі правила, що визначають право членів сімей померлих військовослужбовців і пенсіонерів на пенсію в разі втрати годувальника та допомоги, відповідно поширюються і на сім’ї військовослужбовців та пенсіонерів, які безвісно відсутні або пропали безвісти.


4. Порядок подання документів для призначення пенсії.

Виплата пенсії


Заяви про призначення пенсії за вислугу років та по інвалідності особам, звільненим з військової служби, подаються цими особами до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – органи, що призначають пенсії) через уповноважені структурні підрозділи Міністерства оборони України та інших силових міністерств і відомств (далі – міністерства та інші державні органи).

Міністерства та інші державні органи, їх територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі визначають уповноважені структурні підрозділи, на які за їх рішенням покладаються функції щодо підготовки та подання до органів, що призначають пенсії, необхідних для призначення пенсії документів (далі – уповноважені структурні підрозділи). У Міністерстві оборони уповноважені структурні підрозділи – це відповідні військові комісаріати.

Заяви про призначення пенсії у разі втрати годувальника подаються членами сім’ї померлого годувальника, якому на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії, через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших державних органів. У такому самому порядку подаються заяви про призначення пенсії у разі втрати годувальника членами сім’ї померлого годувальника, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а також у разі відсутності в органах, що призначають пенсії, пенсійної справи померлого годувальника.

Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії у разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсії.

Уповноважений структурний підрозділ надає допомогу особі в одержанні відсутніх на момент подання заяви документів для призначення пенсії.

Уповноважений структурний підрозділ у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі необхідні документи і своє подання про призначення пенсії, ознайомлює з ним особу, якій оформлюється пенсія, і направляє до органу, що призначає пенсії за місцем проживання особи.

Орган, що призначає пенсії, розглядає питання про призначення пенсії або про відновлення виплати раніше призначеної пенсії, а також про переведення з одного виду пенсії на інший при зверненні особи з відповідною заявою і не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними документами приймає відповідне рішення.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та членам їх сімей при призначенні пенсії видається „Пенсійне посвідчення”.


Пенсії призначаються з таких строків:

а) військовослужбовцям:

- звільненим (у тому числі у зв’язку з засудженням за вчинені ними злочини до позбавлення волі без позбавлення військового звання) з військової служби з правом на пенсію за вислугу років або визнаним інвалідами до закінчення трьох місяців з дня звільнення внаслідок поранення, контузії або захворювання, які мали місце в період проходження військової служби, – з наступного дня після звільнення їх зі служби (тобто з дня, наступного за днем, з якого військовослужбовець виключений наказом по військовій частині зі списків особового складу), але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення;

- визнаним інвалідами після закінчення трьох місяців з дня звільнення з військової служби, а також визнаним інвалідами до закінчення трьох місяців з дня звільнення, але внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після звільнення з військової служби, – з дня встановлення їм інвалідності, зазначеного в акті огляду у МСЕК. Згідно з чинним законодавством датою встановлення інвалідності вважається день надходження у МСЕК документів, необхідних для огляду хворого, що відповідає зазначеній в акті огляду у МСЕК даті початку огляду;

- які набули право на пенсію у зв’язку з внесенням зміни у раніше виданий наказ про звільнення з військової служби, – з дня підписання наказу відповідною посадовою особою про внесення цієї зміни;

- поновленим у військовому званні в порядку амністії або помилування – з дня набуття чинності рішенням суду або Указом Президента про звільнення від покарання у вигляді позбавлення військового звання;

б) членам сімей військовослужбовців, а також пенсіонерів з їх числа – з дня смерті годувальника, але не раніше того дня, по який йому сплачено грошове забезпечення або пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з більш пізніх строків, зокрема, членам сімей військовослужбовців та пенсіонерів з їх числа, які набули право на пенсію після смерті годувальника, – з дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині (чоловікові), які набули право на пенсію у разі втрати годувальника, – з дня звернення за пенсією.

Пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією.

Пенсії виплачуються установами ВАТ „Ощадбанк” на підставі документів, оформлених органами Пенсійного фонду України.

Пенсії, що призначаються військовослужбовцям та членам їх сімей, не підлягають оподаткуванню.


5. Обчислення пенсій

Згідно зі статтею 43 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та абзацу другого пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 р. № 393 „Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” військовослужбовцям пенсії призначаються виходячи з розміру відповідних окладів за посадою, військовим званням та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням.

Відповідно до Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Довідково: розмір, установлений законодавством, з якого сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страховий внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, рівняється 15-ти прожитковим мінімумам, установлених законодавством для працездатних осіб (розмір такого прожиткового мінімуму в 2011 році встановлено: з 1 січня – 941 грн, з 1 квітня – 960 грн, з 1 жовтня – 985 грн, з 1 грудня – 1004 гривні.

Щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії враховуються у розмірі середньомісячної суми за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, переведеним за станом здоров’я або за віком з льотної роботи, підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних кораблів і мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються, за бажанням пенсіонера, виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, чи з указаних у цій частині посад, які вони займали до переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії особам офіцерського складу та особам начальницького складу з військовим званням полковника або спеціальним званням полковника міліції чи внутрішньої служби, полковника податкової міліції, полковника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також їм рівних і вище, якщо вони за таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які ці особи займали не менше трьох років до переведення і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років.

Пенсії, що призначаються сім’ям померлих (загиблих) військовослужбовців, обчислюються з грошового забезпечення, з якого підлягає обчисленню пенсія годувальникові.

Пенсії, що призначаються членам сімей померлих пенсіонерів з числа військовослужбовців, обчислюються з грошового забезпечення, з урахуванням якого була обчислена (перерахована) або підлягала перерахуванню пенсія самому годувальникові.

Військовослужбовцям Збройних Сил держав-учасниць Співдружності та об’єднаних Збройних Сил Співдружності, які обрали постійним місцем проживання Україну, пенсія (за наявності права) обчислюється з окладів грошового забезпечення (включаючи додаткові види грошового забезпечення), що виплачуються відповідним категоріям військовослужбовців Збройних Сил України.

За таких самих умов перепризначується пенсія пенсіонерам з числа військовослужбовців і членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (пенсіонерів з числа військовослужбовців), які також переїхали на постійне місце проживання в Україну з інших держав-учасниць Співдружності. При цьому враховуються розміри окладів за відповідними посадами та військовими званнями, встановленими у Збройних Силах України на день перепризначення пенсії.

Присвоєння військовослужбовцям чергових військових звань у період перебування їх у запасі не є підставою для перегляду раніше призначених їм пенсій.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців, знову зарахованим на військову службу, при подальшому звільненні в запас або у відставку пенсії обчислюються з грошового забезпечення, яке виплачувалося їм перед останнім звільненням з військової служби.

Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям і членам їх сімей у зв’язку зі зміною розмірів хоча б одного з видів грошового забезпечення, з якого обчислюються пенсії, після звільнення зі служби військовослужбовців провадиться з тієї ж дати, з якої підвищується грошове забезпечення відповідних категорій військовослужбовців.

Копирование материалов сайта разрешено только при условии сохранения активной гиперссылки без ограничений на источник информации, которая приведена ниже. Источник: voensovet.org.ua