FANDOM


«Я вчу вас про надлюдину. Людина – це те, що треба подолати»
Ф. Ніцше

Є подвижники думки з врівноваженим епічним складом духу, що створюють в кінці життя злагоджену і стійку архітектуру свого вчення. Такі Аристотель, Спіноза, Кант, Гегель… І є філософи запального складу, що втілюють собою вогняну динаміку вічного потоку. Такі Платон, Руссо, Фіхте і Ніцше… Багатогранна і протирічна філософія Фрідріха Ніцше може бути розтлумачена лише в нерозривному зв’язку з обережною патологією його хворобливого генія.

Життя Ніцше – втілення самої його філософії у всій її суворій трагічності. Більшість дослідників поправу тлумачать жорстку душевну недугу, що отруїла останню чверть життя Фрідріха Ніцше, як праведну Божественну кару за його нечестиве вільнодумство, як достойна покута його сатанинської гордині. Проте покута не подіяла: в сутінках безумства, що надходило, філософу стало здаватись, що душевні і тілесні страждання послані йому, як Спасителю людства, він бачив самого себе у золотому німбі і так дивно ототожнював себе з Розп’ятим.

Своєю головною заслугою Ніцше вважає те, що він розпочав і здійснив переоцінку всіх цінностей: усе те, що звичайно признається цінним, насправді не має нічого спільного з істинною цінністю. У цій переоцінці цінностей, яка по-суті, власне, й складає філософію Ніцше, він прагне встати «по той бік добра і зла». Істинна людина, за Ніцше, повинна будувати все своє життя у просторі, межі якого лежать не там, де знаходиться добро і зло пануючої моралі.

Значить, в порівнянні з попередньою традицією позиція Ніцше характеризується тим, що якщо вся європейська філософська традиція претендувала на створення або перебудову етики, не посягаючи при цьому на саму мораль, то Ніцше претендує на створення не тільки нової або оновленої системи етики, але й нової моралі. Жоден із філософів минулого – ні Платон, ні Аристотель, ні Августин Блаженний, ні Фома Аквінський, ні Кант – не заходив так далеко: кожен із них претендував на створення нової етики як філософії моралі, але не самої моралі.

Ніцше хоче знищити минулу мораль і встановити свою. Який же цей моральний закон? «Падаючого – підштовхни» – ось яку заповідь ставить Ніцше. Знаємо, як фашистська інтерпретація ідей Ніцше виконала цю заповідь, оголосивши війну «слабким, а саме тим, кого потрібно було б поневолити або знищити задля процвітання вищої раси».

Головна ідея ніцшеанської моралі – волюнтаризм – вчення про волю як про першооснову всього існуючого, утверджуючи в житті «волю до влади». Ця воля – лише «право сильного», це розповсюджується навіть на взаємовідносини між чоловіком і жінкою. Він доходить до того, що каже: «Йдеш до жінки – бери батіг».

«Бог помер! Ми його вбили – ви і я», – каже Ніцше словами божевільного у своїй праці «Весела наука». На місце Бога встає людина, але не звичайна, як ми всі, а надлюдина – ідеал людини, вільний від багатьох моральних заборон і наділений необмеженими правами, те, до чого повинен прагнути кожен із «звичайних» людей.

Людина має ціль всередині себе; її ціль – це життя. Ось ця ідея абсолютної цінності людського життя стала тим гаслом, яке об’єднує всю творчість Ніцше. З цим гаслом пов’язаний і ніцшеанський ідеал людини – надлюдина. Цей ідеал, за задумом Ніцше, може бути реалізованим лише при умові, що людство повернеться до витоків своєї історії, коли балом життя будуть правити люди вищої раси – люди, що являють собою досконалість перш за все у біологічному відношенні. Він визначає їх наступним чином: це люди, «які… дещо кращі за непідкорених хижих звірів… Вони повертаються до невинної совісті дикого звіра, як торжествуючі чудовиська, що йдуть з жахливої зміни вбивств, підпалів, розгрому, насилля з гордістю і душевною рівновагою… впевнені, що поети тепер надовго будуть мати тему для творчості і прославлення». Ці слова вже до краю зближують філософію Ніцше з вченням сатанинської релігії.

Знаючи, що його вчення буде піддаватись справедливій критиці, він пише: «Ваша думка так далека від розуміння великого, що надлюдина з її добротою буде для вас жахлива». Ось слова сповнені зухвальства, які скоріше гарні, ніж сильні!

Ми не ставили за мету написати апологетичний твір проти вчення Ніцше, а хотіли лише показати всю безглуздість його жорсткої філософії. Тому не дивно, що германо-фашистський «міф ХХ століття» спирався на його філософію. Сам Адольф Гітлер відвідував Архів творів Ніцше і після розмови з сестрою Ніцше отримав у подарунок палицю філософа, таким чином ставши продовженням ряду героїчних «провидців батьківщини» і «предтеч» – Лютера, Гете, Бетховена, Вагнера і Ніцше. Філософія Ніцше знаходиться у повній відповідності з ідеологією і практикою фашизму і заслуговує покарання такого ж, яке отримали «коричневі» нелюди.

священик Олександр Трофимлюк ,
голова Прес-центру Київської Патріархії,
кандидат богословських наук

З сайту "Православний погляд"