FANDOM


Пенсійна реформа мінімально торкнеться інтересів військовослужбовців.

Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України – Міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Зміни, які торкнуться державних службовців та прирівняних до них категорій, не стосуватимуться військовослужбовців», - наголосив Сергій Тігіпко.

При цьому урядовець зазначив, що для військовослужбовців всі нині існуючі соціальні гарантії зберігаються.

«Для цієї категорії найсуттєвішою зміною буде лише підвищення вислуги років – з 20 до 25, як це було у радянські часи. Звичайно, були пропозиції внести суттєві зміни. Але у Збройних Силах немає надзвичайно високих пенсій. Тому вирішено не вносити докорінні зміни, оскільки вони недоречні у цьому випадку. Зберігаються також гарантії для працюючих пенсіонерів-військовослужбовців. Нарахована їм пенсія виплачуватиметься у повному обсязі», - підсумував Сергій Тігіпко.


В связи с увеличением денежного довольствия военнослужащим в 2010 году будет ли производиться перерасчет пенсии за выслугу лет?

Отвечает главный специалист отдела пенсионного обеспечения военнослужащих Главного управления Пенсионного фонда Украины в Севастополе Ромащенко Ирина Александровна


В соответствии со ст. 63 Закона Украины от 09.04.1992 № 2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» пересчет ранее назначенных пенсий осуществляется в связи с изменением размера хотя бы одного из видов денежного обеспечения или в связи с введением новых ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (надбавок, доплат, повышений) и премий в размерах, установленных законодательством.

Перерасчет пенсий проводится в Порядке, предусмотренном постановлением Кабинета Министров Украины от 13.02.2008 года № 45, в случае принятия решения Кабинетом Министров Украины об изменениях хотя бы одного из видов денежного обеспечения для соответствующих категорий военнослужащих или в связи с введением для них новых ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения и премий в размерах, установленных законодательством.

Последнее постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому проводился перерасчет ранее назначенных пенсий с 01.01.2008, было принято 07.11.2007 № 1294.

После указанной даты Кабинетом Министров Украины решений о проведении перерасчетов пенсий не принималось.

Ближайшая история о пенсиях военнослужащих 2011 - но еще актуально.

Представники всеукраїнських профспілок військовослужбовців, внутрішніх справ, служби безпеки, громадські організації та ветерани силових структур виступили проти Пенсійної реформи, яка запропонована владою в проекті Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» реєстр. № 7455 від 13.12.2010 року .

Представники силових структур вважають, що даний проект не може бути прийнятий так, як він спрямований на звуження гарантій, прав і свобод, встановлених чинним законодавством України для військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів, та є таким, що суперечить Конституції України.

За результатами опрацювання вказаного проекту відмічаємо, в результаті спільної позиції керівництва силових структур та громадськості з його тексту було вилучено найбільш одіозну пропозицію щодо виплат пенсій лише після досягнення пенсійного віку.

Так проектом Закону передбачено поетапне збільшення вислуги років, яка дає право на призначення пенсії, з 20 років (з урахуванням пільгового обчислення) до 25 років у календарному обчисленні.

Слід зазначити, що збільшення вислуги років, яка дає право на пенсію, буде суттєво обмежити права тих військовослужбовців, які на даний час вже набули право на пенсію, на даний час вже мають вислугу 20 років і більше, або найближчим часом набудуть такого права протягом дії вже укладених ними контрактів (мінімальний строк дії контрактів складає три роки), оскільки тим самим відбудеться звуження обсягу існуючих на даний час прав таких військовослужбовців.

Також, запровадження нових УМОВ набуття військовослужбовцями права на пенсію, тобто календарного обчислення вислуги років, фактично позбавить можливості військові формування та правоохоронні органи, здійснювати комплектування військових посад висококваліфікованих правоохоронних органів та органів судової влади, яким види служби та періоди часу, передбачені статтею 17 Закону України « Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», на даний час зараховуються до вислуги років для призначення пенсії.

Разом з цим проектом Закону передбачено обмеження максимального розміру пенсії з 90 на 80 процентів відповідних сум грошового забезпечення. Вказане обмеження максимального розміру пенсії вочевидь суттєво знизить рівень матеріального забезпечення військовослужбовців при їх звільненні з військової служби та знову призведе до виникнення диспропорції у розмірах пенсій однакових категорій колишніх військовослужбовців, які звільнилися до запровадження пенсійної реформи, так і після неї.

У разі введення вищезазначених змін будуть порушені конституційні права цих осіб, та вказані зміни суперечитимуть вимогам статей 21 та 22 Конституції України, відповідно до яких усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах та при прийнятті нових законів або внесені змін до чинних законів не повинно допускатися звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Згідно з Конституцією України правова база повинна розглядатися для подальшого розвитку, розширення та вдосконалення системи прав і свобод громадян, а також для посилення їх конституційних та інших законних гарантій, у тому числі і права на соціальний захист.

Окрім того, запропоновані зміни не відповідатимуть підписаним за участю України главами держав та урядів держав-учасниць СНД 14.02.92 р. у м. мінську Угоді про соціальні і правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової Служби, та членів їх сімей, та у м. Ташкенті 15.05.92 р. угоді про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Згідно з цими угодами Україна зобов’язалася не обмежувати в односторонньому порядку права та пільги військовослужбовців, у тому числі й у сфері пенсійного забезпечення. Держави-учасниці СНД мають право здійснювати заходи лише щодо посилення соціального захисту зазначених осіб.

Також слід звернути увагу на те, що очікувана пенсійна реформа вже спричинила масове звільнення військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів, а практична реалізація норм з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців, передбачених проектом Закону, призведе до звільнення з військової служби найбільш досвідчених та високопрофесійних співробітників, що, у свою чергу, вкрай негативно позначиться на якості виконання завдань, покладених на військові формування та правоохоронні органи України.

З огляду на викладене, пропонується:

1.Пункт 4 розділу ІІ проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту: «Дія положень, передбачених абзацами третім – дванадцятим підпункту 15 пункту 7 розділу ІІ цього Закону, не поширюється на військовослужбовців, які до набрання чинності цим Законом уклали контракти про проходження військової служби та протягом їх дії набудуть права на пенсію, або проходять кадрову військову службу»;

2.Додатково опрацювати правові підстави та доцільність запровадження саме «календарного» обчислення вислуги років для призначення пенсії військовослужбовцям;

3.Абзац 13 підпункту 15 пункту 7 розділу ІІ проекту Закону виключити.

4.З метою забезпечення належного рівня соціального захисту осіб, які багато років віддали захисту Державної безпеки України, у тому числі і в умовах ризику для життя, що спричинило погіршення їх стану здоров’я та змусило звільнитися з військової служби, пропонуємо абзац другий підпункту 17 пункту 7 розділу ІІ проекту Закону доповнити словами «а тим, які мають вислугу менше 10 років, - лише у разі звільнення з військової служби за станом здоров’я»;

5.З метою уникнення дискримінації. Просимо відновити дію попередньої редакції ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», щодо перерахунку раніше призначених пенсій;

6.Відмовитись від прийняття законопроекту «Про гарантії держави відносно виконання рішення суду» № 7562, в якому фактично скасовуються пільги інвалідам чорнобильцям, учасникам бойових дій, ветеранам військової служби та ветеранам правоохоронних органів»;

7.Законодавчо врегулювати страхові та інші виплати особам, які постраждали чи загинули під час виконання службових обов’язків.

Взято ТУТ