FANDOM


Зразок позовної заяви щодо отримання житла

Голові ____________________ районного суду
адреса, ____________________________,
Позивач: __________________________,
адреса реєстрації: __________________,
адреса проживання: _________________,
тел. _______________________________,
Відповідач: Командування Сухопутних військ Збройних Сил України,
адреса, ____________________________,
(судовий сбір сплачено у розмірі 3 грн. 40 коп.)


Адміністративний позов
щодо визнання протиправною бездіяльність Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та ;зобов’язання вчинити належні дії


Я, _________________________, в період з 01.08.1988 по 00.00.2009 проходив військову службу за контрактом на посадах офіцерського складу у Збройних Силах України. В період з 30.04.2005 по 08.12.2009 я проходив військову службу на посадах офіцерського складу в Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України, м. Київ.

00.00.2009 наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України № ____ я був звільнений з військової служби у запас у зв’язку зі скороченням штатів та наказом командира військовий частини А0000 від 00.00.2009 № 000 виключений зі списків особового складу військової частини та всіх видів забезпечення і направлений на військовий облік до ________________ ОВК.

Календарна вислуга у Збройних Силах України на момент мого звільнення з військової служби складала – __ років, __ місяці.

Під час проходження мною військової служби у м. Київ, Командування Сухопутних військ Збройних Сил України не виконувало своїх зобов'язань, згідно укладених зі мною контракту, по забезпеченню мене житлом: не надало мені службове житлове приміщення для проживання та не орендувало для мене житло. Після мого звільнення з військової служби Командування Сухопутних військ Збройних Сил України також не виконало своїх зобов'язань по укладеному зі мною контракту щодо забезпечення мене житлом для постійного проживання або виплати мені грошової компенсації за належне мені жиле приміщення. На квартирному обліку для поліпшення житлових умов за рахунок Міністерства оборони України, я перебуваю з 03.02.1995 року.

Я здійснив спробу вирішити дане питання в досудовому порядку, письмово звернувшись до Міністра оборони України, як керівника оборонного відомства, із питаннями щодо забезпечення мене та моєї сім’ї житловим приміщенням для проживання або виплати грошової компенсації на належне мені житлове приміщення. Відповідь за підписом заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України ___________ № 303/4/15/__________, яку я отримав свідчить, що Міністерство оборони України, використовуючи правову казуїстику, а саме: відсутність підзаконного акту щодо порядку реалізації статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині отримання грошової компенсаціїї за неотримане житло, та посилаючись на велику квартирну чергу і обмежене фінансування, намагається ухилитись від виконання своїх зобов’язань щодо забезпечення житлом мене та членів моєї сім’ї.

Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначено: - стаття 1-2: "У зв'язку з особливим характером військової служби, яка пов'язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації, які не можуть бути скасовані чи призупинені без їх рівноцінної заміни.

Нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги військовослужбовців та членів їх сімей, є недійсними." - стаття 12: "1. Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР та іншими нормативно-правовими актами.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення.

У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Для інших військовослужбовців військова частина зобов'язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім'ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.

8. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням штатів, мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду."

Таким чином, частина 1 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" при вирішенні питанння житлового забезпечення у Збройних Силах України чітко відокремлює умови та порядок забезпечення постійним житлом війьковослужбовців залежно від вислуги:

- до набуття вислуги на військовій службі 20 років – "у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР" – у порядку черговості. До моменту, коли надійде черга, військовослужбовці забезпечуються військовою частиною службовим або орендованим військовою частиною для них житлом,

- після набуття вислуги на військовій службі 20 років – військовослужбовцям надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення. При цьому, будь-яка черговість для отримання житла, при наявності 20-річної вислуги на військовій службі, Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" не обумовлена. Також, пунктами 2-3 Положення про порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 03.08.2006 року № 1081 визначено: "2. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються службовими житловими приміщеннями, що відповідають вимогам житлового законодавства. З цією метою у кожній військовій частині формується фонд службового житла.

У разі відсутності службового житлового фонду у військовій частині військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безоплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках. Для інших військовослужбовців військова частина зобов'язана орендувати житло з метою забезпечення ним військовослужбовців та членів їх сімей або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднаймання (наймання) житлового приміщення у встановленому порядку.

3. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання".

Таким чином, я вважаю, що Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, не забезпечивши мене житлом під час проходження військової служби та не надавши мені житла для постійного проживання або належної грошової компенсації після набуття мною 20-річної вислуги на військовій службі - 01.08.2008, порушило мої законні права, нанесло мені матеріальні збитки, оскільки я вимушений з __________ до теперішнього часу знімати житло за власний рахунок, та позбавило мене та мою сім’ю права на достатній життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 1 Першого протоколу), ратифікованою Верховною Радою України 17.07.1997 року визначено: "Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права". Практика Європейського суду з прав людини (справи: Бакай та інші проти України, Войтенко проти України, Деркач та Палек проти України, Дубенко проти України, Жовнер проти України, Іванов проти України, Кацюк проти України, Михайленки та інші проти України, Півень проти України, Шаренок проти України, Шмалько проти України) визначає, що держава не може відмовитись від виконання своїх зобов’язань відносно фізичної особи або групи фізичних осіб оперуючи законами або посилаючись на фінансові труднощі. При цьому, терміни "майно" та "власність" Європейський суд з прав людини поширює на всі безумовні права, які може довести особа, включаючи претензії, в основі яких лежить контракт або договір, а також окремі економічні і соціальні виплати, які пов’язані з публічним правом.

Згідно статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини": "Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права". Конституцією України визначено:

  • - стаття 48: "Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло".
  • - стаття 17: "Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України і інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей".
  • - стаття 47: "Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону".

Відповідно статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах відносно оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг – застосовується скорочене провадження.

  • Керуючись статтями 3, 6, 8, 17, 22, 24, 48, 55, 56, 64 Конституції України; Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; статтями 2, 6, 17, 104, 105, 106, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України; статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", пунктами 2-3 Положення про порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 року № 1081 та іншими нормативно-правовими актами України, –
ПРОШУ
1. Розглянути даний адміністративний позов у порядку скороченого адміністративного провадження.
2. Визнати протиправною бездіяльність Командування Сухопутних військ ЗС України щодо невиконання своїх зобов'язань по забезпеченню мене житлом.
3. Зобов’язати Командування Сухопутних військ ЗС України негайно надати житлове приміщення для проживання мене та членів моєї сім’ї згідно норм, встановлених законодавством України або виплатити належну грошову компенсацію.
5. Зобов’язати Командування Сухопутних військ ЗС України провести нарахування та здійснити виплату компенсації нанесених мені збитків, які я поніс знімаючи житло з 30.06.2004 до теперішнього часу.
6. Зобов’язати Командування Сухопутних військ ЗС України виконати постанову за цим позовом негайно.
7. Судові витрати покласти на Командування Сухопутних військ ЗС України.
Додатки
1. Квитанція про сплату судового збору – 1 прим. на 1 арк.
2. Копія позовної заяви – 1 прим. на ____ арк.
3. Копія контракту – 1 прим. на ____ арк.
4. Витяг з послужного списку – 2 прим. на ____ арк.
5. Копія наказу про звільнення з військової служби – 2 прим. на 2 арк.
6. Копія наказу про виключення зі списків в/частини – 2 прим. на 2 арк.
7. Довідка про перебування на квартирному обліку – 2 прим. на 2 арк.
8. Копія довідки про склад сім’ї – 2 прим. на 2 арк.
9. Копія звернення до Міністра оборони України – 2 прим. на ____ арк.
10. Відповідь на звернення до Міністра оборони України – 2 прим. на 4 арк.
. .2011 року _________________ П.І.Б

Взято ТУТ