FANDOM


Газета українських соціалістів «П'ята полоса» (усім чомусь байдуже, що „полоса“ українською буде „смуга“) теж якось заклопоталася проблемами житла для військовиків.

Їм словоНомер 28 (1066) 15.03.2008 - 17.03.2008

Житло військовослужбовцям

МАЗНІЦЬКИЙ О. К. (Хмельницька обл.):

Я військовослужбовець, звільнений зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Cил. Власного житла на цей момент не маю. При переїзді на нове місце проживання подав заяву до селищної ради про взяття на квартирну чергу. Чи маю я право на пільгову квартирну чергу як військовослужбовець, що звільнений у зв'язку з реформуванням Збройних Сил?

ВІДПОВІДЬ ЮРИСТА:

Забезпечення житлом військовослужбовців - це гостра проблема теперішнього часу. Вирішення її ускладнюється мізерністю видатків бюджету асигнувань на потреби Збройних Cил. Особам, які звільняються з військової служби на підставі нормативно-правових актів, прийнятих у зв'язку з реформуванням Збройних Cил України і потребують поліпшення житлових умов, забезпечення житлом провадиться відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей (далі - Закон)"1.

Відповідно до статті 12 Закону держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР та іншими нормативно-правовими актами. Військовослужбовці, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі залишаються на цьому обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду, а в разі її розформування - у військових комісаріатах і квартирно-експлуатаційних частинах районів та користуються правом позачергового одержання житла2.

Аналогічна норма міститься також у п. 29 постанови КМУ "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями" від 3 серпня 2006 р. 1081.

Таким чином, якщо на момент звільнення з військової служби ви перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, ви повинні були залишитись на квартирному обліку у військовій частині. У тому випадку, якщо військову частину було розформовано, ви користуєтеся правом позачергового одержання житла.

КОЧЕТКОВ В. О. (м. Біла Церква):

Я ветеран ЗСУ, звільнився зі служби у 2000 році за станом здоров'я, вислуга років становить 27 років. Роз'ясніть, хто належить до складу сім'ї військовослужбовця при наданні житла? Чи належать до членів моєї сім'ї син, його невістка та онука при забезпеченні житлом?

ВІДПОВІДЬ ЮРИСТА:

Відповідно до частини 1 статті 12 Закону військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання. Такі жилі приміщення надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби.

Поняття членів сім'ї військовослужбовця однозначно законодавством не визначено. У вирішенні житлових питань правомірно буде виходити із визначення, яке дає нам відповідний правовий акт. За Житловим кодексом до членів сім'ї наймача житла належать: дружина наймача, їхні діти і батьки. Членами сім'ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство3. З цього приводу подібне визначення було зроблено Конституційним Судом України при вирішенні подібного питання. При розгляді питання про тлумачення поняття "член сім'ї" військовослужбовця Конституційний Суд України вирішив, що під членом сім'ї військовослужбовця, за змістом пункту 6 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" треба розуміти особу, що перебуває з суб'єктом права на пільги щодо оплати користування житлом і комунальними послугами у правовідносинах, природа яких визначається: кровними (родинними) зв'язками або шлюбними відносинами; постійним проживанням з військовослужбовцем; веденням з ним спільного господарства. Такі ознаки (вимоги) застосовуються диференційовано при конкретному визначенні членів сім'ї, які мають право на названі пільги. До кола членів сім'ї військовослужбовця належать його (її) дружина (чоловік), їхні діти і батьки. Діти є членами сім'ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або позашлюбні.

Членами сім'ї військовослужбовця можуть бути визнані й інші особи за умови постійного проживання разом з суб'єктом права на пільги і ведення з ним спільного господарства, тобто не лише його (її) близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід, баба), але й інші родичі або особи, які не перебувають з військовослужбовцем у безпосередніх родинних зв'язках (неповнорідні брати, сестри; зять, невістка; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші)4.

Якщо дорослі діти чи батьки мають чи створюють власні сім'ї, то члени їх сімей набувають право на зазначені пільги нарівні з іншими членами сім'ї військовослужбовця, але лише за умови, коли вони визнані як інші особи, що належать до члена сім'ї військовослужбовця, на підставі положень частини другої статті 64 Житлового кодексу Української РСР, тобто як такі, що постійно проживають з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

Питання про визнання членом сім'ї військовослужбовця, інших осіб (крім подружжя, дітей, батьків) вирішуються відповідними органами і організаціями, а у спірних випадках - судами загальної юрисдикції, які з'ясовують характер відносин з військовослужбовцем, при розгляді кожної конкретної справи5.

Таким чином, у вашому випадку питання належності до членів сім'ї при зарахуванні на квартирний облік чітко законодавством не врегульовано і має вирішуватися відповідним органом. У разі незгоди з рішенням такого органу воно може бути оскаржене в суді.

1 Пункт 8 статті 1 Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" від 15.06.2004 року 1763-IV.

2 Частина 9 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 року 2011-XII.

3 Стаття 64 Житлового кодексу Української РСР від 30.06.1983 року 5464-Х.

4 Рішення КСУ від 03.06.1999 року 5-рп/1999.

5 Пункт 6 Рішення КСУ від 03.06.1999 року 5-рп/1999.

Їх контакти

Запитання до юриста можна надсилати: "Товариш", "Запитай у юриста"

а/с 266, м. Київ-21, 01021; електронною поштою: jurporada@ukr.net

У листах чітко формулюйте 1-2 запитання, вказуйте повну адресу, прізвище, ім'я та по батькові (за потреби ми не будемо їх друкувати). Юридична допомога на шпальтах газети є виключно дорадчою.

Рубрику "Запитай у юриста" веде юрист юридичного департаменту газети "Товариш" Олександр ДЯЧЕНКО