FANDOM


Адвокатське об’єднання «Дарницька колегія адвокатів м. Києва»

з юристами, колишніми співробітниками силових відомств, надають правову допомогу військовослужбовцям звільнених з військової служби в рамках спільного проекту «Правовий захист військовослужбовців».

Мета проекту «Правовий захист військовослужбовців»:

 • відстоювання прав та наданих пільг, соціальних гарантій військовослужбовців, ветеранів війни та осіб на яких поширюються норми правових актів соціального характеру;
 • правова допомога з питань їх пенсійного забезпечення.

Для досягнення мети заплановані наступні заходи:

 • правова роз’яснювальна робота серед військовослужбовців, які звільнені з військової служби (військових пенсіонерів), ветеранів війни та осіб на яких поширюються чинність законів щодо гарантії їх соціального захисту;
 • розповсюдження інформації, новин, довідкових матеріалів, нормативно-правових актів в сфері пенсійного забезпечення військовослужбовців та соціальних норм і гарантій їх захисту на інформаційному веб-сайту проекту «Правовий захист військовослужбовців»;
 • надання правової допомоги військовим пенсіонерам у захисті своїх прав та в усуненні порушень щодо нарахування пенсійного забезпечення, пільг ветеранів війни та осіб на яких поширюються чинність законів щодо гарантії їх соціального захисту, в тому числі у складанні адміністративних позовних заявах;
 • при бажані військового пенсіонера, ветерана війни та осіб на яких поширюються чинність законів щодо гарантії їх соціального захисту, представлення його інтересів в державних та судових органах.

Пенсійний фонд України постійно “ображає” військових пенсіонерів

З того часу, як Пенсійний фонд України (ПФУ) виконує функції призначення, перерахунку пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а точніше з 1 січня 2007 року, кількість звернення до суд у по всій країні за захистом своїх прав військових пенсіонерів збільшилося в десятки разів.

Це сталося внаслідок протиправних дій Пенсійного фонду України та його регіональних органів у відмові в проведенні перерахунку пенсій у зв'язку із збільшенням грошового забезпечення військовослужбовців всупереч частини 3 статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби...»

В 2007 році Пенсійний фонд України не проводить перерахунок пенсії після збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям на підставі Постанови Кабінету Міністрів від 28 березня 2007 року № 594 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у 2007 році", на виконання якої Наказом Міністра оборони від 14.04.2007 року № 175 було встановлено граничні розміри премії, а фактично збільшився розмір премії.

В 2008 році, при перерахунку пенсійного забезпечення на підставі Постанови Кабінету Міністрів від 12 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» (далі Постанова 1294), Пенсійний фонд України враховує розмір премії, який втричі менший, пояснюючи введенням нової нормативної бази.

Постановою 1294 визначено нові надбавки до грошового забезпечення, але премія, як додатковий вид так, як і раніше входить до складу грошового забезпечення.

Норм зменшення розміру премії в Постанові 1294 не міститься, а вказується на те що премія не повинна бути меншої за 10 відсотків. Але це для військовослужбовців, які проходять дійсну службу і мають можливість в подальшому отримувати премію більшу за мінімально встановленої Постановою 1294.

Всім пенсіонерам з 1 січня 2005 року на підставі Закону України "Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" від 15 червня 2004 року № 2255-IV, а також через судові рішення 2003 - 2006 років, пенсії перераховано з урахуванням премії в розмірі 33,3 %.

Також з 2008 року Пенсійним фондом України порушуються права при визначені посадового окладу військових пенсіонерів, які проходили військову службу в військових учбових закладах викладачами та офіцерами - вихователями.

Міністр оборони України, виконуючи Постанову 1294 своїм Наказом від 28 липня 2009 року № 377 (далі Наказ 377) затвердив схему розмірів посадових окладів військовослужбовців військових навчальних закладів.

Відповідного перерахунку Пенсійний фонд України не провів посилаючись на те, що Наказ Міністра оборони України для нього не указ...

Але Пенсійному фонду України варто нагадати:- грошове забезпечення виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України); - порядок виплати грошового забезпечення визначається Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та правоохоронні органи, керівниками розвідувальних органів України;

(пункт 4 статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей").

- Міністерство оборони України, є центральним органом виконавчої влади і видає з питань, що належать до його компетенції, нормативно-правові акти, які є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади. (Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1080).

Слід зазначити, що Наказ 377 пройшов процедуру державної реєстрації нормативно - правових актів, а значить проведена правова експертиза на відповідність його Конституції та законодавству України...

Але все одно, для Пенсійного фонду України це не підстави для перерахунку пенсій військовим.

Пригадаємо, ще безпідставне зменшення розміру пенсій військовим пенсіонерам, які під час проходження військової служби приймали участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, за рахунок збільшення посадових окладів.

Ось таке ставлення Пенсійного фонду України до військових пенсіонерів, а можливо і до всіх пенсіонерів взагалі...


Нормативно-правові акти

Нормативно-правові акти для проведення нарахування, перерахунку пенсійного забезпечення "військовим пенсіонерам":

 • Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" № 2011-ХІІ від 20.12.1991 Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" N 2262-XII від 09.04.92
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. N 45 Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу"
 • Наказ Міністра оборони від 14.04.2007 р. № 175 "Про встановлення граничних розмірів премій військовослужбовцям Збройних сил України"
 • Наказ Міністра оборони України від 30.12.2007 р. № 707 Про встановлення посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України
 • Наказом Міністра оборони від 18.02.2008 р. № 56 "Про виплату надбавки за виконання особливо важливих завдань військовослужбовціям, які безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актівю"
 • Наказ Міністра оборони України від 28.07.2008 р. № 377 "Про затвердження схем розмірів посадових окладів військовослужбовців військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України) і наукових установ Збройних Сил України"

Контакти

Звернутися до нас Ви маєте можливість за адресою:

м. Київ, вул. Миропільська, буд 15, кв. 51,

завчасно попередивши про намір отримати правову допомогу за телефонами:


(050) 383-01-33; (097)385-50-03

[info@zahist-mil.kiev.ua]

Посилання

Посилання